Metaway Tech hợp tác chiến lược cùng eChaarya - Ấn Độ

Ngày 19/11, Metaway Tech và eChaarya đã tiến hành Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược đánh dấu sự hợp tác chính thức giữa hai bên trong đa lĩnh vực công nghệ, y tế, nông nghiệp, logistics… Trong đó, trước hết hai bên chú trọng vào nền tảng chuyển đổi số trong giáo dục - lĩnh vực giàu tiềm năng trong tương lai.