LAYER 1 BLOCKCHAIN

Để hình thành một hệ sinh thái đa dạng, có tính liên kết và khả năng kiểm soát tổng thể, Metaway Tech phát triển blockchain layer 1 ứng dụng vào các sản phẩm trong hệ sinh thái công nghệ và kinh tế số giúp tăng tính công khai, minh bạch.

HYPERLEDGER

Hyperledger là dự án mã nguồn mở được tạo ra để thúc đẩy công nghệ blockchain xuyên suốt ngành công nghiệp. Metaway Tech ứng dụng một phần công nghệ từ dự án Hyperledger và định hướng trở thành thành viên của Hyperledger foundation trong tương lai gần.

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH

Nhằm tạo thuận lợi cho người dùng số, blockchain layer 1 của Metaway Tech có khả năng mở rộng cao và tương thích với các blockchain khác trên thị trường như: Binance Smart Chain, Polygon, Ethereum, Solana...