BigQuery là kho dữ liệu không máy chủ, được quản lý hoàn toàn, cho phép phân tích dữ liệu lên đến trên petabyte (1000 terabyte). Đó là một nền tảng dịch vụ hỗ trợ truy vấn bằng ANSI SQL và có tích hợp công nghệ máy học. Metaway Tech ứng dụng Google BigQuery trong lưu trữ, xử lý thông tin để nâng cao trải nghiệm người dùng, giúp hệ thống xử lý thông minh, linh hoạt hơn. Nhờ vậy, người dùng tiếp cận được những thông tin mình mong muốn một cách dễ dàng nhất.
Google Cloud Pub/Sub cung cấp tính năng nhắn tin không đồng bộ, đáng tin cậy và có độ mở rộng cao giữa các ứng dụng. Tại Metaway Tech, Google Cloud Pub/Sub được ứng dụng giúp xử lý hiệu quả mọi thông tin, dữ liệu cho các dự án trong hệ sinh thái.
Google Data Studio là công cụ trực tuyến giúp chuyển đổi dữ liệu thành các trang tổng quan và báo cáo thông tin có thể tùy chỉnh, được Google giới thiệu như một phần của bộ Google Analytics 360 dành cho doanh nghiệp. Đây là một sản phẩm hữu ích của Google Cloud Platform được Metaway Tech ứng dụng giúp các dự án hoạt động tối ưu hơn.
Scikit-learning là một thư viện máy học phần mềm miễn phí cho ngôn ngữ lập trình Python. Nó tích hợp nhiều loại thuật toán, đồng thời được thiết kế để tương tác với các thư viện số và khoa học Python NumPy, SciPy. Scikit-learning hứa hẹn sẽ được Metaway Tech sử dụng nhằm hỗ trợ phát triển công nghệ một cách nhanh chóng.
Taipy cung cấp thế hệ phần mềm nguồn mở tiếp theo, cho phép nhà phát triển Python xây dựng các ứng dụng người dùng cuối tương tác nhanh chóng. Các ứng dụng trong dự án của hệ sinh thái Metaway Tech sẽ sử dụng Taipy rộng rãi giúp tạo lập một xã hội số phát triển mạnh mẽ.
OpenAI là một phòng thí nghiệm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI). Trên chặng đường phát triển của Metaway Tech, chắc chắn không thể thiếu sự kết hợp với OpenAI để nâng cao trải nghiệm công nghệ cho người dùng toàn cầu.